MAGGO Solutions

14.04.2011 г. – СветЪ изработи и даде старт на интернет страницата на Институт по физиология на растенията и генетика към Българската академия на науките: www.ifrg-bg.com

14.04.2011 г. – СветЪ изработи и даде старт на интернет страницата на Институт по физиология на растенията и генетика към Българската академия на науките: www.ifrg-bg.com
Read More

20.03.2011 г. – СветЪ изработи и даде старт на интернет страницата за четвъртото издание на Софийски интернационален модел обединени нации: www.sofimun.org

20.03.2011 г. – СветЪ изработи и даде старт на интернет страницата за четвъртото издание на Софийски интернационален модел обединени нации: www.sofimun.org
Read More

28.02.2011 г. – СветЪ изработи и даде старт на новата интернет страница на Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД. Страницата може да бъде видяна на адрес: www.rehabilitation.bg.

28.02.2011 г. – СветЪ изработи и даде старт на новата интернет страница на Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД. Страницата може да бъде видяна на адрес: www.rehabilitation.bg.
Read More

11.01.2011 г. – СветЪ изработи и логото на Глобалната национална инициатива “Най-дългата мартеница”

11.01.2011 г. – СветЪ изработи и логото на Глобалната национална инициатива “Най-дългата мартеница”, която се осъществява по идея на СНЦ “Национално обединение съхрани българското” и е организирана от Ротаракт клуб София Интернешънъл.
Read More
X