MAGGO Solutions

06.12.2011 г. – СветЪ изработи първата онлайн карта с данни за локациите на всички чуждестранни дипломатически представителства на територията на гр. София.

06.12.2011 г. – СветЪ изработи първата онлайн карта с данни за локациите на всички чуждестранни дипломатически представителства на територията на гр. София. 
Read More

18.11.2011 г. – СветЪ започна изграждането на нова интернет страница и комуникационна система за нуждите на 145 СОУ “Симеон Радев” по линия на програмата си за благотворителни дейности за 2012 г.

18.11.2011 г. – СветЪ започна изграждането на нова интернет страница и комуникационна система за нуждите на 145 СОУ “Симеон Радев” по линия на програмата си за благотворителни дейности за 2012 г.
Read More

27.10.2011 г. – СветЪ получи специална награда от БАН

27.10.2011 г. – СветЪ получи специална награда от Институт по физиология на растенията и генетика към Българска академия на науките във връзка с осъществено дарение в полза на научната работа на Института.
Read More
X