СветЪ ООД

05.11.2010 г. – СветЪ беше представена пред координаторите на Европейската мрежа за студентска мобилност “Еразмус” о

05.11.2010 г. – СветЪ беше представена пред координаторите на Европейската мрежа за студентска мобилност “Еразмус” от г-н Димитър Мандраджиев, който беше поканен да изнесе лекция за това как в Европа е най-лесно и добре да се фондонабиране. Срещата беше международна и се състоя в гр. Велико Търново.
Read More

26.03.2010 г. – СветЪ с важни посещения из Европа

26.03.2010 г. – СветЪ с важни посещения из Европа. Управителят на фирма СВЕТЪ ООД, г-н Димитър Мандраджиев посети Швейцария, Испания и Румъния във връзка с междунордни конференции. По време на посещенията беше направена реклама на фирмата и бяха договорени съвместни действия с млади предприемачи от тези страни.
Read More

06.09.2006 г. – СветЪ с промени в ръководството си

06.09.2006 г. – СветЪ с промени в ръководството си. СВЕТЪ ООД Ви уведомява за настъпилите важни промени в нейната структура и управление. Отправяме своята най-искрена молба към вас да се запознаете с написаното, тъй като то засяга нашите настоящи и бъдещи партньорски отношения и ще попречи на евентуални недоразумения, предизвикани от настъпилите промени. Предварително ви благодарим за […]
Read More

16.06.2005 г. – СветЪ вече е Дружество с ограничена отговорност – СВЕТЪ ООД

16.06.2005 г. – СветЪ вече е Дружество с ограничена отговорност – СВЕТЪ ООД. Съдружници са Димитър Мандраджиев и Владимир Христовски. Целият капитал е внесен от Димитър Мандраджиев. Брой акции 50 с номинална стойност на акция 100.00 лв. Решението е обнародвано в ДВ бр. 43 от 26.05.2006 г. Решението в ДВ: Софийският градски съд на основание чл. 6 […]
Read More
X