СветЪ ООД

06.09.2006 г. – СветЪ с промени в ръководството си

06.09.2006 г. – СветЪ с промени в ръководството си. СВЕТЪ ООД Ви уведомява за настъпилите важни промени в нейната структура и управление. Отправяме своята най-искрена молба към вас да се запознаете с написаното, тъй като то засяга нашите настоящи и бъдещи партньорски отношения и ще попречи на евентуални недоразумения, предизвикани от настъпилите промени. Предварително ви благодарим за […]
Read More

16.06.2005 г. – СветЪ вече е Дружество с ограничена отговорност – СВЕТЪ ООД

16.06.2005 г. – СветЪ вече е Дружество с ограничена отговорност – СВЕТЪ ООД. Съдружници са Димитър Мандраджиев и Владимир Христовски. Целият капитал е внесен от Димитър Мандраджиев. Брой акции 50 с номинална стойност на акция 100.00 лв. Решението е обнародвано в ДВ бр. 43 от 26.05.2006 г. Решението в ДВ: Софийският градски съд на основание чл. 6 […]
Read More
X