СветЪ ООД

27.10.2011 г. – СветЪ получи специална награда от БАН

27.10.2011 г. – СветЪ получи специална награда от Институт по физиология на растенията и генетика към Българска академия на науките във връзка с осъществено дарение в полза на научната работа на Института.
Read More

01.03.2011 г. – СветЪ сключи договор за партньорство с АВС.Д Консулт ООД

01.03.2011 г. – СветЪ сключи договор за партньорство с АВС.Д Консулт ООД за предоставяне на съвместни услуги с процентно намаление при използването на услуги от страна на трета страна. Всяко физическо и юридическо лице, което използва услугите на 2 фирми има гарантирани 10% намаление от крайната цена за продукт и услуга. Повече за услугите, които предлага АВС.Д […]
Read More

05.11.2010 г. – СветЪ беше представена пред координаторите на Европейската мрежа за студентска мобилност “Еразмус” о

05.11.2010 г. – СветЪ беше представена пред координаторите на Европейската мрежа за студентска мобилност “Еразмус” от г-н Димитър Мандраджиев, който беше поканен да изнесе лекция за това как в Европа е най-лесно и добре да се фондонабиране. Срещата беше международна и се състоя в гр. Велико Търново.
Read More

26.03.2010 г. – СветЪ с важни посещения из Европа

26.03.2010 г. – СветЪ с важни посещения из Европа. Управителят на фирма СВЕТЪ ООД, г-н Димитър Мандраджиев посети Швейцария, Испания и Румъния във връзка с междунордни конференции. По време на посещенията беше направена реклама на фирмата и бяха договорени съвместни действия с млади предприемачи от тези страни.
Read More
X