adminsv

26.03.2010 г. – СветЪ с важни посещения из Европа

26.03.2010 г. – СветЪ с важни посещения из Европа. Управителят на фирма СВЕТЪ ООД, г-н Димитър Мандраджиев посети Швейцария, Испания и Румъния във връзка с междунордни конференции. По време на посещенията беше направена реклама на фирмата и бяха договорени съвместни действия с млади предприемачи от тези страни.
Read More

16.02.2010 г. – СветЪ изработи българската интернет страница за международната инициатива за създаване на парламентарна асамблея към ООН

16.02.2010 г. – СветЪ изработи българската интернет страница за международната инициатива за създаване на парламентарна асамблея към ООН – www.unpa.sofimun.org.
Read More

10.02.2010 г. – СветЪ изработи интернет страницата на първия в света онлайн портал за международни конференции по въпросите на ООН и ЕС.

10.02.2010 г. – СветЪ изработи интернет страницата на първия в света онлайн портал за международни конференции по въпросите на ООН и ЕС.
Read More
X