adminsv

04.03.2022 г. – СветЪ подкрепя бежанците от Украйна с www.refugees.bg

СветЪ разработи и създаде условия за подкрепа на дейностите в посока на координиране и приемане на бежанци в България от войната в Украйна. В серия от разработки, предоставени до няколко от големите и национално представени неправителствени нестопански организации, СветЪ в изпълнение на дейности в полза на националния интерес на Република България, подкрепи усилията за предстоящите […]
Read More

28.02.2022 г. – Създадена е Асоциация на дигиталните номади в България (АДНБГ)

Днес, 28 февруари 2022 г., в Агенция по вписванията беше официално вписано сдружение „Асоциация на дигиталните номади в България“ (АДНБГ).  Сред учредителите е г-н Димитър Мандраджиев, който е избран за председател с мандат от 5 години на организацията. Създаването на НПОто премина през почти 2 години на подготовка, обмисляне и решаване за дейностите, които ще […]
Read More

11.02.2022 г. – Подкрепа за Националния масонски мемориал Джордж Вашингтон в Александрия, САЩ

Днес пристигнаха официалните документи, удостоверяващи приемането на дарението за Националния масонски мемориал Джордж Вашингтон в Александрия, САЩ (George Washington Masonic National Memorial). Дарението е от страна на ВЛССПЗБ и в частност с.л. Ехнатон. Това е вторият път, когато с.л. Ехнатон подкрепя Мемориала от 2011 г. насам. Дарението е на името на Бр Димитър Мандраджиев от […]
Read More

8.02.2022 г. – Дарение за Национален студентски дом

Днес, 8 февруари 2022 г., г-н Димитър Мандраджиев, управител на СветЪ ООД, връчи дарение на директора на Национален студентски дом г-н Христиан Даскалов. Това е оригинал на книжка на почти 100 години. Оригиналната хартиена версия на 96 години (към 2022 г.) е закупена и дарена от съюзна ложа “Ехнатон” и г-н Димитър Мандраджиев на Национален […]
Read More

24.01.2022 г. – Признание за подкрепата към Национален студентски дом

Днес, управителят на СветЪ ООД г-н Димитър Мандраджиев беше удостоен със „Златенъ билетъ“ за сцените на Национален студентския дом за съществен принос в утвърждаването на Национален студентски дом. “Билетът” е безсрочен и беше връчен лично от директора на институцията г-н Християн Даскалов, заедно с подарък книгата “Домът и университетът”, която разказва историята на НСД.
Read More
X