16.02.2010 г. – СветЪ изработи българската интернет страница за международната инициатива за създаване на парламентарна асамблея към ООН

16.02.2010 г. – СветЪ изработи българската интернет страница за международната инициатива за създаване на парламентарна асамблея към ООН – www.unpa.sofimun.org.

X