SOFIMUN

01.04.2013 г. – СветЪ изработи и даде старт на интернет страницата за шестото издание на Софийски интернационален модел обединени нации

01.04.2013 г. – СветЪ изработи и даде старт на интернет страницата за шестото издание на Софийски интернационален модел обединени нации: www.sofimun.org
Read More

01.04.2012 г. – СветЪ изработи и даде старт на интернет страницата за петото издание на Софийски интернационален модел обединени нации

01.04.2012 г. – СветЪ изработи и даде старт на интернет страницата за петото издание на Софийски интернационален модел обединени нации: www.sofimun.org
Read More

20.03.2011 г. – СветЪ изработи и даде старт на интернет страницата за четвъртото издание на Софийски интернационален модел обединени нации: www.sofimun.org

20.03.2011 г. – СветЪ изработи и даде старт на интернет страницата за четвъртото издание на Софийски интернационален модел обединени нации: www.sofimun.org
Read More

16.02.2010 г. – СветЪ изработи българската интернет страница за международната инициатива за създаване на парламентарна асамблея към ООН

16.02.2010 г. – СветЪ изработи българската интернет страница за международната инициатива за създаване на парламентарна асамблея към ООН – www.unpa.sofimun.org.
Read More
X