Преустановени дейности

Преустановени дейности

Нашите преустановени дейности През годините на нашата дейност имаме няколко дейности, които се наложи да преустановим в различни сфери, поради липсата на достатъчен ресурс или добро управление на процесите в тях. Нашите преустановени дейности са: “СветЪ Дизайн” – дизайн студио „СветЪ Design“ беше правоприемник на DDDesign и Dimiter Dimitrov Design, като дейности осъществявани от нашия […]
Read More
X