Digitalizirane.BG

28.02.2022 г. – Създадена е Асоциация на дигиталните номади в България (АДНБГ)

Днес, 28 февруари 2022 г., в Агенция по вписванията беше официално вписано сдружение „Асоциация на дигиталните номади в България“ (АДНБГ).  Сред учредителите е г-н Димитър Мандраджиев, който е избран за председател с мандат от 5 години на организацията. Създаването на НПОто премина през почти 2 години на подготовка, обмисляне и решаване за дейностите, които ще […]
Read More
X