МултиВизия

20.04.2015 г. – СветЪ подкрепи специалната лекция

20.04.2015 г. – СветЪ подкрепи специалната лекция, организирана от кредитни и дебитни карти VISA с гост лектор Хосе Кордейро в Аула на СУ “Св. Климент Охридски” с техническо обезпечаване за аудио-визуалната част на събитието.
Read More

01.12.2013 г. – СветЪ разшири асортимента от предлагана техника под наем на MULTIVISIA

01.12.2013 г. – СветЪ разшири асортимента от предлагана техника под наем на MULTIVISIA – добавена е нова визуална техника – 200 квадратни метра LED екран, както и сцени и озвучаване за следни и големи козцерти.
Read More

11.01.2013 г. – СветЪ разшири асортимента от предлагана техника под наем на MULTIVISIA 

11.01.2013 г. – СветЪ разшири асортимента от предлагана техника под наем на MULTIVISIA – добавени са нови елементи към аудио системата ни – усилватели, стендери, кабели, миксери, микрофони, стойки.
Read More
X