04.03.2022 г. – СветЪ подкрепя бежанците от Украйна с www.refugees.bg

СветЪ разработи и създаде условия за подкрепа на дейностите в посока на координиране и приемане на бежанци в България от войната в Украйна. В серия от разработки, предоставени до няколко от големите и национално представени неправителствени нестопански организации, СветЪ в изпълнение на дейности в полза на националния интерес на Република България, подкрепи усилията за предстоящите бежански вълни. Разработки включват времево изражение и приоритети за изпълнение с цел създаване на национален координационен щаб с участието на държавните и общински структури, нестопанските и стопански субекти и доброволци, чрез координиране на самите организации; информацията межу тях; информацията към обществото; финансовите дейности; правните дейности; обезпечаването с храни и изхранване; превоз; медицински нужди и консумативи; настаняване; дрехи; преводи и легализации; образование; специфични нужди на децата; работа; нужди на домашните любимци и др. Спонсорство и подкрепа от СветЪ в посока на обезпечаване с домейна www.refugees.bg и насочването му към система-платформа в Румъния, Молдова и Унгария, която работи за свързване на бежанците с точките, където може да обезпечат своите нужди. При нужда от съдействие, моля използвайте платформата или пишете на help@refugees.bg. СветЪ подкрепя мира.

X