28.02.2022 г. – Създадена е Асоциация на дигиталните номади в България (АДНБГ)

Днес, 28 февруари 2022 г., в Агенция по вписванията беше официално вписано сдружение „Асоциация на дигиталните номади в България“ (АДНБГ).  Сред учредителите е г-н Димитър Мандраджиев, който е избран за председател с мандат от 5 години на организацията. Създаването на НПОто премина през почти 2 години на подготовка, обмисляне и решаване за дейностите, които ще създава и развива в подкрепа на дигиталното номадство, а от там и в подкрепа на българската икономика. Сред учредителите са Мартина Михнева и Атанас Михнев, които работят по реализирането на идеята в България. Скоро ще обявим нашата интернет страница, Facebook страница, LinkedIn профил, YouTube канал и много други!

X