15.11.2021 г. – Фертан България вече се поддържа от нас

15.11.2021 г. – Фертан България вече се поддържа от нас. Дъщерното ни подразделение MAGGO Solutions вече поддържа сайта на Фертан България: www.fertan.bg

X