05.11.2016 г. – СветЪ отново подкрепи провеждането на OpenFest 2016

05.11.2016 г. – СветЪ отново подкрепи провеждането на OpenFest 2016 в концертна зала България като осигури техническо обезпечаване за визуалната и светлинна част на събитието.

X