06.01.2016 г. – СветЪ изработи и даде старт на новата интернет страница на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България

06.01.2016 г. – СветЪ изработи и даде старт на новата интернет страница на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България: www.grandlodgebulgaria.org

X