03.01.2016 г. – СветЪ изработи и даде старт на новата интернет страница на Ротаракт Глобален Модел Обединени Нации 2016 София Сердика

03.01.2016 г. – СветЪ изработи и даде старт на новата интернет страница на Ротаракт Глобален Модел Обединени Нации 2016 София Сердика: www.sofiaserdika2016.rotaractmun.org

X