30.11.2015 г. – СветЪ обезпечи успешното провеждане в Хилтън хотел на международната конференция на CIOR | Interallied Confederation of Reserve Officers

30.11.2015 г. – СветЪ обезпечи успешното провеждане в Хилтън хотел на международната конференция на CIOR | Interallied Confederation of Reserve Officers.

X