20.11.2015 г. – СветЪ подкрепи откриването на Master’s Business Club

20.11.2015 г. – СветЪ подкрепи откриването на Master’s Business Club в хотел Шератон с техническо обезпечаване за аудио-визуалната част на бала.

X