07.11.2015 г. – СветЪ подкрепи провеждането на OpenFest 2015

07.11.2015 г. – СветЪ подкрепи провеждането на OpenFest 2016 в концертна зала България като осигури техническо обезпечаване за визуалната и светлинна част на събитието.

X