17.05.2015 г. – СветЪ подкрепи едно от най-големите събития на Евангелска църква на вярата в гр. Пловдив

17.05.2015 г. – СветЪ подкрепи едно от най-големите събития на Евангелска църква на вярата в гр. Пловдив като осигури визуалната част на събитието.

X