03.07.2014 г. – СветЪ стана съакционер в новото дружество ИСИС РЕНТАЛ ЕООД

X