01.12.2013 г. – СветЪ разшири асортимента от предлагана техника под наем на MULTIVISIA

01.12.2013 г. – СветЪ разшири асортимента от предлагана техника под наем на MULTIVISIA – добавена е нова визуална техника – 200 квадратни метра LED екран, както и сцени и озвучаване за следни и големи козцерти.

X