05.06.2013 г. – СветЪ получи благодарствена грамота за оказаната подкрепа за провеждането на успешната първа в България Ротари вечер, посветена на коктейлите

05.06.2013 г. – СветЪ получи благодарствена грамота за оказаната подкрепа за провеждането на успешната първа в България Ротари вечер, посветена на коктейлите – благотворителна вечер.

X