13.11.2012 г. – СветЪ разшири асортимента от предлагана техника под наем на MULTIVISIA 

13.11.2012 г. – СветЪ разшири асортимента от предлагана техника под наем на MULTIVISIA – добавени са 3 броя висококачествени флипчарта.

X