17.10.2012 г. – СветЪ потвърди готовността си да създаде интернет страница за нуждите на Български Червен Кръст

17.10.2012 г. – СветЪ потвърди готовността си да създаде интернет страница за нуждите на Български Червен Кръст като подкрепа на дейността на организацията.

X