10.10.2012 г. – СветЪ разшири асортимента от предлагана техника под наем на MULTIVISIA 

10.10.2012 г. – СветЪ разшири асортимента от предлагана техника под наем на MULTIVISIA – добавени са 2 броя висококачествени флипчарта.

X