15.04.2012 г. – СветЪ разшири асортимента от предлагана техника под наем на MULTIVISIA 

X