06.12.2011 г. – СветЪ изработи първата онлайн карта с данни за локациите на всички чуждестранни дипломатически представителства на територията на гр. София.

06.12.2011 г. – СветЪ изработи първата онлайн карта с данни за локациите на всички чуждестранни дипломатически представителства на територията на гр. София.

X