27.10.2011 г. – СветЪ получи специална награда от БАН

27.10.2011 г. – СветЪ получи специална награда от Институт по физиология на растенията и генетика към Българска академия на науките във връзка с осъществено дарение в полза на научната работа на Института.

X