06.09.2011 г. – СветЪ изработи и даде старт на интернет страницата за първото издание на Модел Народно Събрание: www.predstavitel.eu

06.09.2011 г. – СветЪ изработи и даде старт на интернет страницата за първото издание на Модел Народно Събрание: www.predstavitel.eu

X