14.04.2011 г. – СветЪ изработи и даде старт на интернет страницата на Институт по физиология на растенията и генетика към Българската академия на науките: www.ifrg-bg.com

14.04.2011 г. – СветЪ изработи и даде старт на интернет страницата на Институт по физиология на растенията и генетика към Българската академия на науките: www.ifrg-bg.com

X