28.02.2011 г. – СветЪ изработи и даде старт на новата интернет страница на Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД. Страницата може да бъде видяна на адрес: www.rehabilitation.bg.

28.02.2011 г. – СветЪ изработи и даде старт на новата интернет страница на Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД. Страницата може да бъде видяна на адрес: www.rehabilitation.bg.

X