05.11.2010 г. – СветЪ беше представена пред координаторите на Европейската мрежа за студентска мобилност “Еразмус” о

05.11.2010 г. – СветЪ беше представена пред координаторите на Европейската мрежа за студентска мобилност “Еразмус” от г-н Димитър Мандраджиев, който беше поканен да изнесе лекция за това как в Европа е най-лесно и добре да се фондонабиране. Срещата беше международна и се състоя в гр. Велико Търново.

X