22.10.2010 г. – СветЪ изработи отчетите на фондация “СОФИМОН” за ежегодната конференция “СОФИМОН” издание 2010 г.

X