17.10.2010 г. – СветЪ ще подпомогне дейността на Института по физиология на растенията “Aкад. М. Попов” през 2011 г.

17.10.2010 г. – СветЪ ще подпомогне дейността на Института по физиология на растенията “Aкад. М. Попов” през 2011 г.

X