01.10.2010 г. – СветЪ канализира предоставянето на услуги за изграждане и поддръжка на интернет и компютърни мрежи в новото си дъщерно звено МУЛТИМРЕЖА.

01.10.2010 г. – СветЪ канализира предоставянето на услуги за изграждане и поддръжка на интернет и компютърни мрежи в новото си дъщерно звено МУЛТИМРЕЖА.

X