26.03.2010 г. – СветЪ с важни посещения из Европа

26.03.2010 г. – СветЪ с важни посещения из Европа. Управителят на фирма СВЕТЪ ООД, г-н Димитър Мандраджиев посети Швейцария, Испания и Румъния във връзка с междунордни конференции. По време на посещенията беше направена реклама на фирмата и бяха договорени съвместни действия с млади предприемачи от тези страни.

X