01.10.2009 г. – СветЪ започва да отдава под наем проектори и екрани на разумни цени, чрез новото си дъщерно звено МУЛТИВИЗИЯ.

01.10.2009 г. – СветЪ започва да отдава под наем проектори и екрани на разумни цени, чрез новото си дъщерно звено МУЛТИВИЗИЯ.

X