15.12.2007 г. – СветЪ създаде новия сайт на българското дружество за ООН с нов сайт.

15.12.2007 г. – СветЪ създаде новия сайт на българското дружество за ООН с нов сайт. Дружество за ООН в България, част от световната мрежа на асоциации на ООН, вече има свой нов уеб сайт на адрес www.una-bg.com. Проектът е дело на дизайнерско студио „СветЪ Design” (www.design.svetu.com). Новият уеб сайт на дружеството представя цялата минала и настояща дейност на организацията, членовете и управителния й съвет, младежката секция, мрежата от клубове, целите и програмите на дружеството, както и изданията на организацията, свързани с дейността на ООН по света и в България. Информацията в новата интернет страница е допълнена от редица снимки, актуални новини, кратки резюмета за дейността на Дружеството за ООН и много важни и синтезирани данни за цялостната структура и активност на самата световна организация – полезни линкове, списък с програми, структура на ООН и пр. Целта на новия уеб сайт е не само да представя вече 60-годишната история на българското Дружество за ООН, но и да бъде мястото, откъдето може лесно и бързо да се достига до всякаква информация относно цялата дейност на ООН в световен мащаб. Проектът е дело на мултимедийно студио „СветЪ Design” (www.design.svetu.com).

X