06.09.2006 г. – СветЪ с промени в ръководството си

06.09.2006 г. – СветЪ с промени в ръководството си. СВЕТЪ ООД Ви уведомява за настъпилите важни промени в нейната структура и управление. Отправяме своята най-искрена молба към вас да се запознаете с написаното, тъй като то засяга нашите настоящи и бъдещи партньорски отношения и ще попречи на евентуални недоразумения, предизвикани от настъпилите промени. Предварително ви благодарим за отделеното време. 1. Владимир Христовски, заемал длъжността съдружник в СВЕТЪ ООД и главен редактор на Интернет Младежка Медия „СветЪ”, вече не е и няма да бъде част от фирмата и медията и няма да представлява нито тях, нито някоя от техните структури по някакъв начин. Отправяме своята молба това лице да не бъде ползвано като контакт, капацитет или посредник във връзка с която и да е от дейностите на фирма СВЕТЪ ООД. 2. Управител и собственик на СВЕТЪ ООД /респективно и на прилежащите структури/ остава досегашния съдружник във фирмата, Димитър Мандраджиев. В бъдеще той ще представлява фирма СВЕТЪ ООД и нейните дейности на мениджърско и ръководно ниво еднолично. Желанието на СВЕТЪ ООД е да запази и повиши качеството на работа и добрите отношения и контакти с всички свои настоящи партньори и клиенти. Изказваме лично своята благодарност за досегашната подкрепа и професионализъм. Отправяме най-искрени извинения, ако с дейност или по друг подобен начин досегашният съдружник във фирмата, Владимир Христовски е ощетил, засегнал или поставил в неловка ситуация вас, вашия екип, фирма и/или организация. Надяваме се, че в бъдеще ще работим още по-успешно заедно и ще съумеем да запазим добри делови отношения на едно ново и по-професионално ниво.

X