27.07.2005 г. – СветЪ приключи успешно първата доброволна младежка бригада “Съхрани Българското”

X