14.02.2004 г. – СветЪ възобновява работата си

14.02.2004 г. – СветЪ възобновява работата си. Днес излезе 1-вия брой на Интернет младежка медия “СветЪ” – младежката онлайн медия. Повече следния адрес: www.archive.svetu.com.

X