17.12.2003 г. – СветЪ ще започне да функционира на 14 февруари 2004 г.

17.12.2003 г. – СветЪ ще започне да функционира на 14 февруари 2004 г. Това решение беше взето от Димитър Мандраджиев и Владимир Христовски.

X