08.12.2003 г. – СветЪ ще бъде възстановен.

08.12.2003 г. – СветЪ ще бъде възстановен. Това решение взеха днес Димитър Мандраджиев и Владимир Христовски след проведен телефонен разговор за евентуалното възстановяване на идеята СветЪ. Инициатива e на Димитър Мандраджиев да възстанови идеята и тя да бъде разработена ще бъде осъществена в следващите месеци.

X