Преустановени дейности

Нашите преустановени дейности

През годините на нашата дейност имаме няколко дейности, които се наложи да преустановим в различни сфери, поради липсата на достатъчен ресурс или добро управление на процесите в тях.

Нашите преустановени дейности са:

"СветЪ Дизайн" - дизайн студио

„СветЪ Design“ беше правоприемник на DDDesign и Dimiter Dimitrov Design, като дейности осъществявани от нашия управител Димитър Мандраджиев. През 2004-2005 г. тези дейности "влязоха" в услугите на СветЪ ООД по името „СветЪ Design“. През годините с разширяване на дейността се утвърди идеята, че трябва да се преименува дейността, но част от нея също така да бъде преустановена. Така „СветЪ Design“ от 2014 г. е част от MAGGO Solutions.

"СветЪ Промо" - имидж и рекламна агенция

"СветЪ Промо" се обособи през 2006 г. като отделна дейност в сферата на рекламата и PR услугите. За дълъг период от време тя притежаваше най-богатия мейл лист и работеше на преференциални цени със специални медия партньори. Основните дейности бяха в рекламата, PR стратегиите, промоционалните и мултимедийни решения, както и иновативни решения за България и региона. С развитието на дейността на СветЪ ООД се стигна до етап, в който се взе решение дейността да бъде преустановена, за да може да се фокусират ресурси в по-бързо развиващите се други услуги.

"МултиМрежа" - изграждане и поддръжка на интернет мрежи

МУЛТИМРЕЖА беше обособена като самостоятелна дейност за няколко години, поради голямото желание на множество клиенти да използват нашите услуги в сектора на изграждане и поддържане на интернет мрежи, като главно се фокусирахме в мрежи в сгради, офиси и домове. Отделно от изграждането се допълваше дейността с поддръжка на хардуеър и софтуеър на всички свързани с IT инфраструктурата устройства на дадения клиент. С развитието на образоваността и по-лесната ползваемост на множество приложения през годините от страна на крайните потребители, то тази дейност беше преустановена като отделен сегмент. В момента основно се използват тези услуги при провеждане на по-големи събития, които имат нужда от съответната инфраструктура, като обезпечаването се извършва от МУЛТИВИЗИЯ.

"Младежки спорт" - спортен портал за младежки спорт

www.MLADEJKISPORT.com беше интернет портал, в който постоянно се събираше и опресняваше информация за всички младежки спортни дейности от цялата страна. Той фокусираше своето внимание върху ученическия, университетския и клубния спорт. По този начин се изгради първата национална електронна база данни на българския младежки спорт. Ние нямахме за приоритет толкова „сухата статистика“, колкото това да публикуваме биографии и интервюта със славните български спортисти, историята на различните спортове, да представяме различните спортни съоръжения и уреди, да отразяваме младежките спортни състезания и да даваме трибуна за мнението на изявените млади български спортисти. Поради други дейности на СветЪ ООД, нуждаещи се от финансиране и липса на големи спонсори за тази дейност, то тя беше преустановена.

"Меломан БГ" - музикален портал

Порталът „Меломан БГ“ беше първият мащабен интернет продукт, който имаше за цел да предоставя адекватна и актуална информация за всички музикални събития в България - нови албуми, сингъли, концерти, гостуващи музикални звезди, програма на предстоящите музикални събития. „Меломан БГ“ бе замислен като информационна медия, насочена към истинските меломани във всеки стил музика с ежедневно обновяваща се информация, снимки, репортажи, клипове и пр. Той се обособи от активната дейност на СветЪ ООД с всички музикални агенции и радио в България на база на многогодишни взаимоотношения. Поради други дейности на СветЪ ООД, нуждаещи се от финансиране и липса на големи спонсори за тази дейност, то тя беше преустановена.

Младежка медия "СветЪ"

Младежка Медия „СветЪ“ беше бързо развиващо се издание, засягащо интересите и проблемите на младите хора. Младежка медия „СветЪ” (ММ „СветЪ“) се утвърди като единственото място, в което много млади хора могат да направят своите първи професионални опити в сферата на журналистиката и авторското писане. Така „СветЪ” създаде екип от професионалисти в много медийни сфери, който непрестанно се увеличаваше. „СветЪ” действаше и се развиваше като всяка друга медия - с участия, медийни партньорства, пресконференции, интервюта. „СветЪ“ беше и единствената младежка медия в България, която разполагаше със свой кореспондентски екип за почти цяла България, Европейския съюз и Северна Америка. Редица от настоящите журналисти и професионалисти в медийната сфера са тръгнали от Младежката медия "СветЪ". След 10 години на съществуване, поради други дейности на СветЪ ООД, нуждаещи се от финансиране и липса на големи партньори за тази дейност (тя беше безплатна за читателите ни), то тя беше преустановена.

"Ловеч News" - регионална информационна агенция

Общо 3 години съществуваше регионална информационна агенция „Ловеч Нюз“, която имаше за цел да представя новините от Ловеч и региона в няколко раздела - политика, общество, култура, спорт, бизнес и млади. Амбицията на медията беше да се превърне в стабилен и точен източник на информация, която да отразява всички важни за региона събития чрез интернет, по бърз и качествен начин. Поради други дейности на СветЪ ООД, нуждаещи се от финансиране и липса на големи партньори за тази дейност (тя беше безплатна за читателите ни), то тя беше преустановена.

"СветЪ Парти" - парти услуги и кетеринг

„СветЪ Парти“ се обособи на 3 февруари 2006 г. като звеното, което да се занимава с менажирането на събитийните дейности, които започна да провежда през годините СветЪ ООД за свои нужди и за своите клиенти. В развитието на дейността се наложи да се работи активно и в кетеринг сферата, за да се предостави оптималното за нашите клиенти. С развитието на преструктурирането на дейностите на СветЪ ООД се взе решение дейността да бъде преустановена на 1 юли 2009 г., за да може да се фокусират ресурси в по-бързо развиващите се други услуги.

X