КСО и благотворителност

Нашата корпоративна социална отговорност и благотворителност

СветЪ ООД има силно застъпена корпоративна социална отговорност и благотворителна дейност в подкрепа на гражданското общество. От 2004 г. ежегодно се отделят средства за различни програми, активности, дейности, проекти и инициативи. Някои от нашите дейности са членове на Глобалния договор на Организацията на Обединените Нации.

Основните насоки, в които работи СветЪ ООД в подкрепа на гражданското общество са:

здравеопазване и здраве
спорт и туризъм
образование и наука
деца и младежи
култура и изкуства

Галерия с писма и връчване на сертификати за подкрепа на СветЪ ООД:

Търсите подкрепа?

Ако желаете да кандидатствате за подкрепа от СветЪ  ООД, то моля попълнете следната предварителна форма:

    X