КСО и благотворителност – 2022

Нашата корпоративна социална отговорност и благотворителност през 2022 г.

СветЪ ООД има силно застъпена корпоративна социална отговорност и благотворителна дейност в подкрепа на гражданското общество. От 2004 г. ежегодно се отделят средства за различни програми, активности, дейности, проекти и инициативи. Някои от нашите дейности са членове на Глобалния договор на Организацията на Обединените Нации.

Основните насоки, в които работи СветЪ ООД в подкрепа на гражданското общество са:

здравеопазване и здраве
спорт и туризъм
образование и наука
деца и младежи
култура и изкуства

Технологично училище Електронни системи (ТУЕС)

Подкрепа за дейността през 2022 г.

Сдружение "Асоциация на студентите изследователи в България"

Подкрепа за дейността през 2022 г.

Ротари Дистрикт 2482 (Ротари България)

Подкрепа за дейността през 2022 г.

НПСС - Национално представителство на студентските съвети в България

Подкрепа за дейността през 2022 г.

Национален студентски дом

Подкрепа за дейността през 2022 г.

Ротаракт клуб Велико Търново

Подкрепа за дейността през 2022 г. Ротаракт е хуманитарна организация за младежи над 18 годишна възраст, официален партньор на Ротари Интернешънъл.

Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим - ВП България

Подкрепа за дейността през 2022 г. OSMTH – Суверенният Военен Орден на Рицарите от Храма на Йерусалим е единственият съвременен Орден на Тамплиерите, признат със специален консултативен статут от ООН и с 3 постоянни представителства към ООН в Ню Йорк, Женева и Виена. OSMTH е пълноправен член на Международното бюро за мир (Нобелова награда от 1910 г.) и участва в номинирането на кандидатите за Нобелова награда за мир. OSMTH участва и в работата на EUFRA- Агенцията за основни човешки права към Европейския Съюз. Сред целите на Ордена е международното развитие на контактите между различните култури и религии и световните информационни мрежи с цел изграждането на мостове на братството между нации и култури, както и индивидуална благотворителност, извършвана от хилядите анонимни Рицари и Дами.

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България

Подкрепа за дейността през 2022 г. ВЛССПЗвБ – Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България е първата, оригиналната и автентичната регулярна и призната велика ложа на братя масони в България след промените от 1989 г. Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България (ВЛССПЗвБ) е част от Споделен Обединен Български Ориент (СОБО).

X