КСО и благотворителност – 2020

Нашата корпоративна социална отговорност и благотворителност през 2020 г.

СветЪ ООД има силно застъпена корпоративна социална отговорност и благотворителна дейност в подкрепа на гражданското общество. От 2004 г. ежегодно се отделят средства за различни програми, активности, дейности, проекти и инициативи. Някои от нашите дейности са членове на Глобалния договор на Организацията на Обединените Нации.

Основните насоки, в които работи СветЪ ООД в подкрепа на гражданското общество са:

здравеопазване и здраве
спорт и туризъм
образование и наука
деца и младежи
култура и изкуства

СОУ "Пейо Крачолов Яворов", Чирпан

Подкрепа за дейността през 2020 г.

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Подкрепа за дейността през 2020 г.

Фондация "Български център за нестопанско право"

Подкрепа за дейността през 2020 г.

Сдружение "Асоциация на студентите изследователи в България"

Подкрепа за дейността през 2020 г.

Ротари Дистрикт 2482 (Ротари България)

Подкрепа за дейността през 2020 г.

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България

Подкрепа за дейността през 2020 г. ВЛССПЗвБ – Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България е първата, оригиналната и автентичната регулярна и призната велика ложа на братя масони в България след промените от 1989 г. Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България (ВЛССПЗвБ) е част от Споделен Обединен Български Ориент (СОБО).

X