КСО и благотворителност – 2019

Нашата корпоративна социална отговорност и благотворителност през 2019 г.

СветЪ ООД има силно застъпена корпоративна социална отговорност и благотворителна дейност в подкрепа на гражданското общество. От 2004 г. ежегодно се отделят средства за различни програми, активности, дейности, проекти и инициативи. Някои от нашите дейности са членове на Глобалния договор на Организацията на Обединените Нации.

Основните насоки, в които работи СветЪ ООД в подкрепа на гражданското общество са:

здравеопазване и здраве
спорт и туризъм
образование и наука
деца и младежи
култура и изкуства

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Подкрепа за дейността през 2019 г.

Ротаракт Пловдив Филипопол

Подкрепа за дейността през 2019 г.

Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим - ВП България

Подкрепа за дейността през 2019 г. OSMTH – Суверенният Военен Орден на Рицарите от Храма на Йерусалим е единственият съвременен Орден на Тамплиерите, признат със специален консултативен статут от ООН и с 3 постоянни представителства към ООН в Ню Йорк, Женева и Виена. OSMTH е пълноправен член на Международното бюро за мир (Нобелова награда от 1910 г.) и участва в номинирането на кандидатите за Нобелова награда за мир. OSMTH участва и в работата на EUFRA- Агенцията за основни човешки права към Европейския Съюз. Сред целите на Ордена е международното развитие на контактите между различните култури и религии и световните информационни мрежи с цел изграждането на мостове на братството между нации и култури, както и индивидуална благотворителност, извършвана от хилядите анонимни Рицари и Дами.

Музикаутор

Подкрепа за дейността през 2019 г. Музикаутор е организация на автори и музикални издатели за управление на авторски права.

Българска федерация по баскетбол

Подкрепа за дейността през 2019 г.

Клъстер София град на знанието

Подкрепа за дейността през 2019 г.

Американски университет в България

Подкрепа за дейността през 2019 г.

"Институт по биология и имунология на размножаването "акад. Кирил Братанов", Българска Академия на Науките".

Подкрепа за дейността през 2019 г.

Dance Academy

Подкрепа за дейността през 2019 г.

АС Лаборатория за културни инициативи

Подкрепа за дейността през 2019 г.

Комеди клуб София

Подкрепа за дейността през 2019 г.

Фондация „Фридрих Еберт“

Подкрепа за дейността през 2019 г.

Ротари клуб София Капитал

Подкрепа за дейността през 2019 г.

Студентско общество за компютърни изкуства

Подкрепа за дейността през 2019 г.

OpenFest

Подкрепа за дейността през 2019 г.

Народен театър "Иван Вазов"

Подкрепа за дейността през 2019 г.

Национален студентски дом

Подкрепа за дейността през 2019 г.

НПСС - Национално представителство на студентските съвети в България

Подкрепа за дейността през 2019 г.

Върховeн Съвет 33° на Стария Приет Шотландски Ритуал в България

Подкрепа за дейността през 2019 г.

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България

Подкрепа за дейността през 2019 г. ВЛССПЗвБ – Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България е първата, оригиналната и автентичната регулярна и призната велика ложа на братя масони в България след промените от 1989 г. Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България (ВЛССПЗвБ) е част от Споделен Обединен Български Ориент (СОБО).

X